Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế

Hồ Minh - Đinh Hải 26/08/2018 09:02:34

Được xem là một trong những chủ đề nóng, có tầm ảnh hưởng lớn trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia hội nhập sâu rộng, gia tăng xuất khẩu và quản lý tốt nhập khẩu. Hội thảo “truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại” do Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại tổ chức đã thu hút hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội khách hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Bình luận