Chứng khoán Bản Việt bị truy thu thuế và xử phạt hơn 200 triệu đồng

Hồng Anh (Tổng hợp) 04/07/2018 14:56:06

(THPL) - Do bị truy thu hơn 164 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và chậm nộp 11,6 triệu đồng, Chứng khoán Bản Việt bị xử phạt hơn 32,8 triệu đồng.

Cục thuế TP.HCM vừa công bố Quyết định xử lý vi phạm về thuế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã: VCI).

Chứng khoán Bản Việt, Chứng khoán Bản Việt bị truy thu thuế
Chứng khoán Bản Việt bị truy thu thuế và phạt tiền hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, Chứng khoán Bản Việt bị truy thu hơn 164 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do kê khai sai số tiền phải nộp. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiêp chậm nộp tính đến ngày 28/6/2018 là 11,6 triệu đồng. Do đó, công ty bị phạt hơn 32,8 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có quyết định, công ty phải có trách nhiệm nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt theo quy định.

Vừa qua, Chứng khoán Bản Việt đã đăng ký mua 11 triệu cổ phiếu DIG của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng từ ngày 27/6 - 25/7 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ sở hữu hơn 22,2 triệu cổ phần tại DIG, tương ứng tỷ lệ vốn từ 4,7% lên 9,3%.

Trước đó, giữa tháng 6, Bản Việt dự kiến phát hành hơn 42 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện khoảng quý III/2018.

Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và các cổ phần hiện tại đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn có quyền nhận thêm cổ phiếu.

Bình luận